ABOUT JAM LINER

Jam Liner Inc

On April 7, 1968, JAM Transit, Inc. was established by the couple, Artemio and Josefina Mercado from whom the company’s name was derived.

JAM started with only four (4) buses plying the Biñan, Laguna – Plaza Lawton and Manila route.

FAQ'S
1. Bus, Ruta at mga Terminal

a) Saan-saan ba ang biyahe ng JAM?

  • Marami po ang biyahe ng JAM. Araw-araw ay may mga bus ang JAM papunta at pabalik ng Laguna, Batangas at Lucena, Quezon. Para sa kumpletong listahan ng mga biyahe ng JAM, bisitahin lang ang aming website,
    http://jam.com.ph/jam_liner_bus_
    schedule.html

b) Anong oras ang mga biyahe ng JAM?

  • Iba-iba ang oras ng mga biyahe, mula 2:00 ng umaga hanggang 11:00 ng gabi, depende sa destinasyon na pupuntahan ninyo at kung saang terminal kayo sasakay. Maari kayong mag log-in sa website ng JAM http://jam.com.ph/jam_liner_
    bus_schedule.html
    para sa kumpletong detalye ng oras at biyahe ng JAM.

BYAHE NA Magazine


Branding/Bus Livery Designed by Trifecta Visual Communications